IDAs studerandeexpedition, som finns i hus E, plan 3 övervåningen) i rum 3G:489.

Rättade skrivningar kommer till expeditionen efter visningstillfället eller tidigast ca 2 veckor efter skrivningstillfället.

På expeditionen finns skrivningarna ca en månad. Därefter arkiveras skrivningarna i 1 år efter skrivningstillfället, varefter de kastas.

En arkiverad skrivning kan normalt hämtas på expeditionen följande arbetsdag.