Det finns många program installerade på Sun-systemet. Om du kör kommandot module avail i ett skalfönster får du en lista över program som går att lägga till. De flesta installerade program ska ha tillhörande moduler. Använd sedan module add programnamn för att göra programmet åtkomligt.