Dokumentation för anslutning via ThinLinc eller SSH finns här.