Gallring av studentkonton på IDA, sker samtidigt som LiU-ID gallras.
Samtidigt som kontot tas bort gallras alla data på kontot bort.
Om ni får meddelande om kontogallring var noga med att spara de data, filer med mera som ni vill ha kvar på lämpligt sätt.
Regler för gallring hittar man på www.student.liu.se, gå till "IT-tjänster och support" sedan till "LiU-ID / Lukaskonto" och läs under rubriken "Gallring".