Vi anslår inte längre tentaresultat och visningtider på IDA.

Tentaresultat skickas automatiskt ut med e-post, via Studentportalen, efter inrapporteringen i LADOK.

Om det anordnas ett visningstillfälle för en tenta eller om det finns ett lösningförslag meddelas detta via e-post, genom kurssekreterarens eller lärarens försorg. Ibland står visningstillfälle angivet på skrivningen.