Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Årets resultat


Tidigare års resultat

Studenterna har själva dokumenterat sitt arbete, vad de lärt sig och vad som blev resultatet. Här följer en samling länkar, i ingen särskild ordning, till de studenter som i skrivande stund är klara med sitt portfolio-tillägg.

Eftersom OpenShift är nere finns tyvärr inga länkar till tidigare års projekt för närvarande.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2018-11-09