Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Kursinformation


Om kursen

Kursen är den andra projektkursen för utbildningen Innovativ programmering. I kursen jobbar studenter fortfarande i par, denna gång med att bygga ett spel i C++. Projektkursen körs parallellt med kursen Objektorienterad programmering där studenterna lär sig C++.

Kursen innefattar fyra sammanhängande moment:

  • Introduktion till programutvecklingsmetodik (software engineering)
  • SFML (Simple and Fast Multimedia Library) för utveckling av GUI:s i C++
  • UML (Unified Markup Language) för objektorienterad design
  • Större projektarbete i C++
Tonvikten i kursen ligger på projektet.

Inlämning

Inlämningar i kursen sker via e-post. Skicka mail från er studentmail till er handledare. Skriv "TDP005: <dokumentnamn>" som ämne och bifoga relevanta dokument i PDF-format. Kodinlämningen i slutet sker via GitLab: skicka ett mail innehållande en länk till det repository som innehåller koden och indikera tydligt vilken gren/commit som innehåller den inlämnade versionen.

Utvecklingsmetod

I TDP005 kommer vi lägga större fokus på utvecklingsmetoden än vad vi gjorde i kursen TDP003. I denna kursen kommer vi ta lite inspiration från Scrum och använda oss av en backlog för att enklare hålla koll på vad som är viktigast att göra för närvarande. Varje grupp ska skicka in sin backlogg till handledaren varje vecka (som anges i schemat) som en del av statusrapporten.

Kurspersonal

Under kursen kommer ni primärt ha kontakt med kursledaren, Filip Strömbäck, samt handledare. För mer information om dessa och övrig kurspersonal, se "Kontaktinfo" i menyn.

Om genomförande

Kursen bedrivs i IPs laborationssalar och följer de allmänna reglerna för ett IP-projekt. När ni jobbar i par förutsätts studenterna varva så att bägge personerna får prova på samtliga uppgifter. Mer detaljerad beskrivning av krav på uppgift och genomförande finns under "Projektbeskrivning" i menyn.

Verktyg och miljö

Projektet görs i Linux Mint och vi använder CLion för redigering. CMake används för kompilering. Källkoden versionshanteras med hjälp av Git och Gitlab.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-10-18