Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Lab

Labuppgifter

Det finns tre schemalagda övningstillfällen inlagda i början av kursen. Dessa är en introduktion till, i tur och ordning: CLion, Make och SFML

Ni ska inte lämna in dessa uppgifter, men stäm gärna av med er handledare när ni är klara.

Filerna till respektive labb checkas ut från GitLab. Detta kan göras från CLion (se labbinstruktionerna för CLion) eller med Git från terminalen med kommandona nedan.

Övningsuppgifter

 • Labbtillfälle 1: SFML
 • Labbtillfälle 2: Make och CMake
  • Filerna hittas på https://gitlab.ida.liu.se/filst04/tdp005-lab, se:
   git clone git@gitlab.ida.liu.se:filst04/tdp005-lab.git
 • Labbtillfälle 3: CLion
  • Notera: vi kräver inte att ni använder CLion i kursen. Se däremot till att testa CLion, antingen som beskrivet i labben eller på ert eget projekt.
  • Filerna hittas på https://gitlab.ida.liu.se/filst04/tdp005-lab, se:
   git clone git@gitlab.ida.liu.se:filst04/tdp005-lab.git

Här finns en textvariant av en CMake-fil som kan användas för att kompilera SFML i CLion: CMakeLists.txt

Till det fjärde schemalagda labtillfället finns ingen labuppgift, utan då är det meningen att ni ska komma igång med ert eget projekt. Specifikt kan ni få hjälp med er objektorienterade design och UML då. Därefter får ni själva boka in tid med er assistent när ni behöver handledning för projektet.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2018-10-17