Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Kursmaterial


Föreläsningsanteckningar

Kurslitteratur

Kursen har ingen egen kursbok utan förlitar sig i huvudsak på användning av olika publikt tillgängliga källor. Vi kommer dock att till viss del använda böcker från andra kurser:

  • Code Complete, 2nd Edition, Steve McConnell, från tidigare kurser.
  • Någon C++-bok, lämpligtvis samma som från kursen TDP004.
  • Boken C++ Unleashed finns här i pdf. Det är främst del 1 som är intressant i kursen.
  • En av många böcker online heter Object-Oriented System Development, men det finns fler och hittar du någon som du gillar så tipsa mig så lägger jag upp en länk.

För den som vill köpa ytterligare en bok kan kanske någon av dessa kan passa:

  • Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and Changing Systems, Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit, Prentice Hall, 2000. En bok som täcker hela processen inklusive UML, men med exempel i Java.
  • Object-oriented & Classical Software Engineering, Stephen R. Schach, McGraw-Hill, 2005. En snarlik bok med några exempel i båda C++ och Java.
  • Software Engineering, Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee, Prentice Hall, 2005. Täcker SE bättre än de andra, med några exempel i C++.
  • UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Martin Fowler, Addison-Wesley, 2003. En mycket bra och kortfattad bok om UML.

Lathundar, stilguider och annat smått och gott


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2019-04-08