Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Introduktion till arkadspel


Med arkadspel menas ett 2-dimensionellt spel med rörliga figurer (så kallade sprites) varav en styrs av spelaren. Ett typiskt exempel är Space Invaders. Se följande skärmbild:

Grafiken är ju inte väldens fagraste, men det behöver den inte vara. Spelkänslan kan vara nog så bra utan den senaste grafiken. Bilden är från följande sajt: www.dosgames.com/g_cla.php. Där kan du också ladda ner spel och prova och titta på fler skärmbilder.

Andra bra exempel på 2-dimensionella spel kan man hitta om man söker efter skärmbilder för spel för t.ex. GameBoy, GameBoy Advance, NES, SNES, Sega MegaDrive och liknande äldre spelkonsoler.

Space Invaders fungerar så att spelaren styr laserkanonen i nederkant med musen. Fienden som består av rymdskepp åker över skärmen fram och tillbaka och nedåt, så att dom hela tiden kommer närmare marken. Det gäller att förstöra de fientliga skeppen med lasern. Om en fiende lyckas landa har man förlorat.

Med simulering menas en modell av något (simulera = efterlikna). Simuleringar används ofta för att studera egenskaperna hos något som inte finns. Man kan t.ex simulera olika processer (som ett kärnkraftverk), förlopp (trafiksituationer, rymdfärder), och konstruktioner (broar, maskiner) innan de genomförs på riktigt för att se hur de beter sig och för att hitta svagheter. Simuleringar används för att det är mycket dyrt eller livsfarligt att experimentera i "full skala". En pappersprototyp av ett användargränssnitt är också en simulering, det är billigare och snabbare att testa gränssnittet på papper än att implementera det på datorn.

Många datorspel kan man också se som simuleringar. En flygsimulator är ju helt klart en simulering, likaså bilspel, och andra spel där man framför olika farkoster. Datorspel "simulerar" ofta världar som inte finns, fantasivärldar som har inslag av verkligheten men som också sätter sina egna lagar. Det är ett sådant spel som den här uppgiften går ut på att konstruera. Ett typiskt inslag i många simuleringar är att det finns tid, så även i vårt spel. Det finns aktörer (som fiendeskeppen) som agerar på egen hand ("autonomt") i "realtid".

Observera att Space Invaders endast är ett exempel på arkadspel. Ett annat exempel är PacMan. Så kallade plattformspel av typen Mario eller Sonic hör också till denna kategori av spel. Denna typ av spel kallas arkadspel för att de typiskt finns/fanns på spelmaskiner i de spelhallar som kallas arkadhallar (arcade: "covered passage, esp. one with an arched roof or with shops on one or both sides"). Typiskt för dessa spel är/var att de innehåller rörliga tvådemensionella figurer, som brukar kallas sprites (sprite: "a fairy, esp. a playful graceful one"). Användningen av begreppet sprite för att beteckna figurer i datorspel sägs härstamma från Atari, ett av de första företagen som tillverkade datorspel.

Du får själv välja vilken typ av spel du vill konstruera, så länge det följer uppgiftspecifikationerna. Observera att det inte behöver vara just ett "skjuta-spel". Det kan t.ex vara ett socialt spel där man är en figur som kan gå omkring på skärmen med piltangenterna och där man ska försöka prata med så många som möjligt av sina vänner (som också går omkring) och undvika alla ovänner (som kanske börjar jaga spelaren när de kommer nära). Det kanske kan utspela sig på ett disco eller likande och det gäller att dans-tävla mot de andra spelfigurerna. Det kan också vara ett Fantasy-betonat spel, och i det fallet kommer man ju närmare grundbetydelsen av sprite.

Andra mer realistiska simuleringar är också en möjlighet, t.ex smittspridning: Man är en figur som går omkring i en folkmassa. Till en början är endast en figur smittad, men för varje figur denna träffar smittas den också. (Kollisionsdetektering är en central del i denna typ av spel.) Fler och fler kommer alltså att bli smittade och när spelaren möter en som är smittad är spelet slut. Man kan också tänka sig flera nivåer, det gäller att klara sig till utgången på en nivå, och lyckas man med det utan att bli smittad kommer man till nästa nivå. Det kan också finnas flaskor med medicin som går att plocka upp och då blir man immun under en tid.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-10-09