Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Schema


Varje laboration uppskattas ta en vecka att genomföra normalt sett.

Hård deadline för samtliga laborationer: Sista inlämningsdatum för labbarna är måndag den 22/10. Efter det kommer laborationerna inte rättas förrän vid omtentamensperioden i januari (därefter när kursen ges nästa gång).

Schemalagd tid för laborationer och föreläsningar finns i kursschemat i TimeEdit

Flödesschema

För att få en uppfattning om hur de olika delarna i kursen hänger ihop så finns det ett flödesschema som ni kan titta på. Föreläsningarna tar inte upp allt som berörs i kursen och är inte den överordnade formen av undervisning som stödjer övriga aktiviteter. Det är snarare så att det finns ett samspel mellan både laborationer, seminarier, programmeringsstugor och föreläsningar där de olika momenten är tänkta att berika varandra. Det är alltså inte så att föreläsningarna utgör förkunskapskrav för att kunna genomföra laborationsmoment eller programmeringsstugor, det är snarare så att det är viktigt att man har deltagit i övriga moment för att få ut maximalt av föreläsningarna. Pilarna i diagrammet är inte tänkta att utläsas som att man måste ha gjort/närvarat vid A för att genomföra/få ut något av B, men riktningen är tänkt att ange på vilket sätt som momenten är tänkta att korsbefrukta varandra. Vissa moment kommer sedan att vara ägnade tentan, andra kommer ni att stöta på i andra former framöver.

Deadlines och händelser:

 • 29/8: lab 0
 • 31/8: lab 1
 • 5/9: lab 2
 • 7/9: Seminarie 1
 • 12/9: lab 3
 • 13/9: Dojo 1
 • 19/9: lab 4
 • 24/9: dugga
 • 28/9: Dojo 2
 • 3/10: Dojo 3
 • 4/10: lab 5
 • 5/10: Seminarie 3
 • 11/10: lab 6
 • 22/10: Hård deadline


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26