Göm menyn

Kursmaterial

Laborationer

Innan du börjar med laborationerna läs igenom laborationsmaterialet översiktligt i sin helhet. Därefter måste du även göra ett antal praktiska saker för att komma igång vilket du har möjlighet att göra under första laborationstillfället.

Egna övningar

Kursen tillhandahåller en serie övningar som studenten rekommenderas utföra på egen hand. Några av övningarna ingår inte längre i kursen (t.ex. sanningstabeller) och vissa uppgifter är skrivna för python2 (främst strängformatering) men de flesta är fortfarande att anse en bra övning.

Övningarna är ett sätt för dig att säkerställa att du har nått den nivå av programmeringsfärdighet som kommer krävas på kursens datortenta. Övningarna kan jämföras med liknande övning inom matematiken. Man övar på olika moment tills man känner sig säker själv. I kursen märker vi ut vissa övningar som lämpliga men tanken är att man gör fler om man känner att man behöver.

Verktygsövningar

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26