Göm menyn

Föreläsningar


Kapitlen hänvisar till fjärde utgåvan av kursboken Learning Python (LP) och nionde utgåvan av Concepts of Programming Languages (PL).

Föreläsningsbilder läggs ut senast dagen innan föreläsningen.

Relationen mellan föreläsningar, laborationer, seminarier och programmeringsstugor framgår av flödesschemat för kursen.

Föreläsning 0-3: Grundläggande Python (vecka 35)


LP Part II, III

Föreläsning 4: Problemlösning och algoritmer 10/9


Grundbegrepp wikipedia Stegvis förfining, Pseudokod, Flödesschema, KISS, DRY, Trädstruktur, Bubble Sort, Selection Sort

Föreläsning 5: Datastrukturer, procedurell- och dataabstraktion 14/9


LP 5,6,15,17,36 PL 11.1-11.3

Föreläsning 6: Principer för programmeringsspråk 27/9


PL 3.1-3.2, 5.1-5.3, 5.8 intro, 6.1-6.3, 7.1-7.3, 8.1-8.3, 9.1-9.2, 9.5.2.4

Föreläsning 7: Resurstillfälle 27/9

Föreläsning 8: Inför tentamen 8/10Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26