Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Kursinformation


Officiell kursplan:

V.g. se LiU:s studieinformation.

Denna sida kompletterar officiell kursplan med aktuella detaljer rörande kursen. I den mån sidorna tycks motsäga varandra har denna sida högre aktualitet och gäller i första hand.

Om kursen

Kursen inleder utbildningen Innovativ programmering. I kursen tittar vi noggrant på principerna för grundläggande programmering, specifikt imperativ programmering. Vi använder det dynamiskt typade programmeringsspråket Python i kursen. Python är enkelt att komma igång med och passar därför väl i denna inledande kurs.

Kursen ges parallellt med den första projektkursen som också använder Python. Därför är det extra viktigt att du arbetar intensivt redan från början i kursen, så att du klarar att hänga med i projektkursen också.

Detaljer om genomförande

Kursen varvar föreläsningar med seminarier och programmeringstugor samt egna laborationer. Praktiskt övande sker dels (enskild programmeringsövning) och genom schemalagda laborationer. Uppföljning av det enskilda övandet sker vid gemensamma programmeringstugor där assistent arbetar tillsammans med studenterna med utvalda övningar och svarar på frågor problem som rör studentens eget övande.

För att klara datortentan är det kritiskt att du gör övningarna som rekommenderas i kursmaterialet plus eventuella egna ytterligare övningar. Det är viktigt att din programmeringsförmåga nått den nivå som krävs för att klara datortentan, där du programmerar på tid.

Det är också viktigt att du är väl förberedd när du kommer till labbtillfällena. Experimentera gärna lite i förväg med laborationsuppgiften så att du förstår vad den går ut på. För nybörjaren är det ofta bra att börja arbeta på papper med s k pseudokod innan man börjar skriva källkod.

Kurslitteratur

Kursböcker (köp i god tid rekommenderas):

  • Learning Python, 4th Edition, av Mark Lutz, O'Reilly 2009
  • Concepts of Programming Languages, 9th Edition, av Robert W. Sebesta (Addison Wesley eller Pearson Education) 2009

Bägge kursböckerna kommer att användas och refereras till under kursen och kommer att vara bra referenser för framtida studier, så de är varken ömsesidigt uteslutande eller exklusiva för den här kursen.

Föreläsningsbilderna har mer detaljer om vad som ingår i kursen. Kursmaterialet innehåller länkar och information om som rör det praktiska angående Pythonspråket, omgivningar och verktyg.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26