Göm menyn

Seminarier och dojos

Vid kursens seminarium och dojo förväntas som student förbereda dig genom noggrant och delta aktivt. Dessa tillfällen är till för att stärka din förmåga att kommunicera det du lärt dig och därmed höja din kunskapsnivå ytterligare, och är en form som kommer återkomma även i andra kurser på IP-programmet.

Dessa tillfällens kvalité är helt beroende på studenternas egen kvalité vid diskussionen.

Seminarier

Vid kursens seminarier kommer vi gemensamt diskutera frågor som rör kursens tema.

Material till seminarierna:

Dojos

Kursen innehåller tre tillfällen för programmerares dojo där vi gemensamt löser olika programmeringsproblem.

Material till dojo


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26