Göm menyn

TDDI82 Objektorienterad problemlösning

Storseminarium (STL-seminarium)


I denna kurs finns det ett obligatoriskt storseminarium (även kallar STL-seminarium). Det är obligatorisk närvaro på detta pass och det räknas som en del av laborationsserien.

Notera att det inte krävs något förarbete från din sida utan du behöver endast dyka upp på seminariet.

Syftet med detta seminarium är att ni ska få förberedelse inför andra laborationen. Detta ska vara ett tillfälle för er att experimentera med standardbiblioteket och ge er de verktyg som är nödvändiga för att lösa Textredigeringslabben.

Upplägg

När ni kommer till salen, dela upp er i grupper om två (förslagsvis er laborationspartner). Vi kommer att presentera ett problem på tavlan. Efter presentationen är klar ska ni försöka lösa problemet i era smågrupper. Seminarieledarna kommer gå runt och hjälpa till genom att svara på frågor och eventuellt ge ledtrådar o.s.v.

När seminarieledaren är nöjd kommer det öppnas upp för diskussion i helklass. Var beredd på att muntligt redogöra hur ni har löst problemet. Under denna diskussion är tanken att en lösning ska tas fram gemensamt. Seminarieledaren kommer skriva koden och ge eventuell återkoppling på de lösningar som muntligt presenteras.

När lösningen är klar kommer ett nytt problem att presenteras och upplägget kommer att upprepas. Detta pågår tills alla problem har lösts, eller tiden tar slut.


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2022-03-11