Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

Workshops


I kursen ges det följande workshops:

Ws

Titel och innehåll

 

1 Idégenerering - Innan workshopen ska varje student fylla i sin egen Kompetensinventering enligt instruktionen Workshops bilder i PDF  
2 Analyzing the effects of Software Systems using the
Sustainability Awareness Framework

SusAF analys görs i samarbete med studenter ifrån kursen TDDE32.

Innan workshopen ska förberedelser på TDDE32 kurssidan ska göras och NABC analys skickas till TDDE23 studenter.

 
3

Coaching

 

 

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-11-03