Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET / 725G66

Kontakta


Examinator och kursledare

Sahand Sadjadee

Kursadministratör

Jenny Lönn

Övriga lärare

Dennis Persson
Iliyas Jorio ( iliyas.jorio@liu.se )

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2013-12-16