Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET / 725G66

HT2


  • Föreläsning 1 Course Introduction, Introduction to C#/.NET/Visual Studio, Diving Deep into C#
  • Föreläsning 2 An introduction to Camedin, A deeper look into object-oriented programming in C#, Three-Tier architecture, Exception handling
  • Föreläsning 3 Some comments on lab 1, The presentation layer, Windows Presentation Foundation, ASP.NET, MVVM design pattern
  • Föreläsning 4 The Data Access Layer, LINQ, Repository pattern

Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2017-11-24