Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET / 725G66

HT2


Labbinstruktioner

Deadlines

 • Registrera på Webreg: ON 2018-11-14
 • Redovisa alla labbar: TI 2018-12-18 (hård/final)
 • Lämna in kod/kompletternigar: SÖ 2018-12-23 (hård/final)

Lärarlösa labbtillfällena

 • Fre 30/11 kl. 15:15-17:00
 • Mån 26/11 kl. 10:15-12:00
 • Fre 07/12 kl. 15:15-17:00

Handledning

Kolla timeedit för att få veta vilka lärare ska vara med på bokade handledda labbtillfällena. Camedin, ett elektroniskt kö system, ska användas för en bättre handledning. Använd följande länken för att få hjälp under bokade handledda labbtillfällena:

Länk: https://www.camedin.com/live/d8a71923fb334bdcb6f2ba43273450f3
Lösenord: tddd49 (små bokstäver)

Webreg

Alla ska registrera sig på Webreg. Labbarna görs i par.

Redovisning

 • Labbarna ska redovisas separat eller i klump, personligen av samtliga (1 eller 2) studenter som har gjort labben.
 • Era lösningar granskas på plats vid redovisning.
 • Labbarna ska även lämnas in elektroniskt.
 • I fall lösningen behöver kompletteras då ska ni komplettera den först innan inlämning.

Kodinlämning

 • Ni ska bara lämna in dem filerna som ni har skapat eller ändrat och INTE hela projektmappen.
 • exe filen ska också lämnas in.

Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2018-11-02