Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET / 725G66

HT2


Senaste nytt...


2018‑11‑02  Kurswebben är nu uppdaterad!
 

Välkommen till kursen Programmering i C# och .NET!


2018‑10‑04  Kurswebben är under uppbyggnad.
 

I år skakar vi kursen från bottnet och introducerar nya begrepp och labbuppgifter med mer fokus på Microsoft .NET och C# språket. Buckle up!


Kursens kunskapsmål ur studiehandboken

  • tillämpa och reflektera över C#s språkkonstruktioner och deras semantik, t.ex. klasser, delegater, event, nätverk for att bygga objektorienterade program.
  • tillämpa och reflektera över olika centrala delar av.NET Framework t.ex. ASP.NET, ADO.NET, Windows Presentation Foundation (WPF) för att bygga applikationer
  • tillämpa och reflektera över utvecklingsmiljö som Visual Studio.
Kursen möter dessa mål (dvs ni ska examineras på följande kunskaper):
  • Bygg ett helt program.
  • För att bygga ett C#-program använder du .NET. Alla anävnder LinQ för datalagringsfrågor.
  • Använd en visuel editor, en IDE så som Microsoft Visual Studio.
Kursen genomförs genom ett antal labbar på G2-nivå. Till labborationerna hålls en föreläsningsserie menad att hjälpa studenterna komma in i området, men själva grunden till kursen är den egna programmeringen.

I kursen har vi assistenter i datorsalar för frågor och demo. Labbarna ska demonstreras för assistenter och kan demonstreras var och en för sig eller i klump. Varje student ska närvara vid redovisning och aktivt visa på sin förmåga. Gör det lätt för oss att förstå att båda (om ni jobbar i par) kan det som redovisas.

Kursen labborationer går att genomföra på många olika sätt. Ert arbete ska representera 4hp normalstudents arbete. För små arbeten kan kräva kompletering.

Temat för 2018 är P2P chat-applikation. Det är OK att återanvända kod i mindre mängd men inte ok att utgå från existerande hela C#-projekt. Det betraktas som fusk och kommer att leda till anmälan till diciplinnämnden.


Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2018-10-05