Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET / 725G66

HT2


Senaste nytt...


2022‑10‑29  Uppbyggnaden av kurshemsidan är klar.

2022‑09‑21  Kurshemsidan är under uppbyggnad.

Vad ska jag göra

  • Att göra en fullständig applikation från grunden.
  • Att använda C# och .NET.
  • Att använda Microsoft Visual Studio.

Viktiga punkter

  • Kursen sker i hybrid format. Lektioner och en del labbtillfällen hålls på plats.
  • Kursen genomförs genom ett antal labbar på G2-nivå. Till labborationerna hålls en föreläsningsserie, digitalt, menad att hjälpa studenterna komma in i området, men själva grunden till kursen är den egna programmeringen.
  • I kursen har vi assistenter som handleder er. Labbarna ska demonstreras för assistenter och kan demonstreras var och en för sig eller i klump. Varje student ska närvara vid redovisning, via Teams, och aktivt visa på sin förmåga. Gör det lätt för oss att förstå att båda (om ni jobbar i par) kan det som redovisas.
  • Kursen labborationer går att genomföra på många olika sätt. Ert arbete ska representera 4hp normalstudents arbete. För små arbeten kan kräva kompletering.
  • Temat för 2021 är P2P chat-applikation. Det är OK att återanvända kod i mindre mängd men inte ok att utgå från existerande hela C#-projekt. Det betraktas som fusk och kommer att leda till anmälan till diciplinnämnden.

Ett exempel på hur en P2P chatt-applikation kan se ut.


Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2021-10-06