Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Gamla kurshemsidor för denna kurs


Allmänt

De gamla versionerna av kursens hemsidor är endast till för att gamla stundeter skall kunna se vad de hade för laborationer i kursen när de gick den. Vi tittar själva på dessa sidor bland för att kunna avgöra om en gammal student skall göra några extra moment från t.ex. årets labserie.

Det är inte automatiskt så att man får ett labmomnet tillgodoräknat från ett tidigare år, men efter överenskommelse med examinator kan man slippa göra om vissa moment om man skall komplettera sin labserie för att bli godkänd.

Följande versioner av kurshemsidna finns tillgängliga:

Kurshemsida (HT12)
Kurshemsida (HT11)
Kurshemsida (HT10)


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2013-08-13