Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Redovisning av laborationer


Riktlinjer för hur man redovisar en laboration.

Laborationerna redovisas på labtid (helst innan den mjuka deadline som finns given i kursinformationen). I Ada-delen i kursen redovisar du hela laborationen på en gång. I MatLab-delen är det behändigt att redovisa de delmoment du klarat av (det tar mycket tid att redovisa alla delmoment i vissa laborationer). Dock kan det vara lämpligt att inte redovisa enstaka moment (om det inte gör att laborationen blir helt klar förstås). En tumregel för mjuka deadlines är att redovisning av laboration nummer N redovisas senast i början av laboration N+1.

Miniuppgiften i Ada (spelet) redovisas på sista passet markerat med PR i schemat (i period HT2). Mer om detta senare.

Då redovisningen är gjord skall din programkod skickas till assistenten via mail.

Skriva ut filer

Om du vill kunna skriva ut dina laborationer för egen del kan du göra det med kommandot:

   /student/bin/a2ps "filnamn".adb
Byt ut "filnamn" mot det som är aktuellt. Fråga er assistent om det är något ni undrar.

Inlämning i pappersformat

Detta ser vi inte som ett alternativ detta år. Om det blir aktuellt beroende på omständigheter vi inte kan säga nu finns det s.k. laborationsomslag vid skrivarna. Fyll i namn, klass och m.m. samt skriv under. Lägg alla deluppgifter i samma omslag. Tag kontakt med assistenten för mer information om detta blir aktuellt.

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2013-08-13