Göm menyn

Registrering till datortenta

(i kurserna TDDB18 / TDDB53 / TDDC68 / TDDC97 / TDDD11 / TDDD44)


De tentor som står i studiehandboken registrerar ni er till via Studentportalen .

Flera likartade tentapass i samma tentaperiod

OBS! Om du anmäler dig till flera pass i samma tentaperiod för att tentera en kurs kommer datortentasystemet på IDA att plocka bort dig från de pass som ligger senare i tentaperioden. Du kan då inte logga in i datortentamiljön. Det är alltså bara det första passet i perioden som du kommer att kunna tentera på. ANMÄL DIG ALLTSÅ BARA TILL ETT PASS PER PERIOD! Det gäller även tentor som har olika kurskod (de är sammankopplade i vårt tentasystem om det är samma upplägg och lika tentor.

Efteranmälan

OBS! Det går INTE att efteranmäla sig på plats till dessa tentor. Är man inte införd i datortentasystemet kan man inte logga in. Anmäl dig alltså i tid.

Förlängd skrivtid

OBS! För er som har extra lång skrivtid (centralt beslutat av LiU) gäller att vi försöker lösa detta genom att ETT av passen i tentaperioden bemannas lite längre (ett förmiddagspass). Hör av er till tentaservice om ni tänker använda er av möjligheten att ha förlängd tid på datortentan.

Tentera andra tentor för att klara min kurs

Vi får ibland frågor om man kan tentera andra kursers tentor. Det är ok enligt nedanstående. Om ni följer detta kommer det att fortgå och det har skötts bra tidigare så jag antar att det fortsätter så.

En regel för att de som behöver tentorna mest skall få chans att få tentera först:

  • Om man INTE KLARAT tentan i sin Ada-kurs kan man få tentera på någon av de andra kursernas tentor. Om man redan klarat tentan och vill plussa får man dock hålla sig till sin egen kurskod.

De tentor som har samma upplägg och har i princip samma innehåll är följande (kan variera lite, men det skall fungera att tenta dem utan större besvär):

	TDDB18 / TDDD44 / TDDC97 :	oktober, januari, augusti
	TDDD11 / TDDC68          :	mars, maj/juni, augusti
	TDDB18 (speciellt VT2013):	mars, maj/juni

OBS! Du skall inte registrera dig på någon annan kurs utan bara anmäla dig till den tenta som du vill gå upp på. Vi (eller rättare sagt tentasystemet på IDA) upptäcker att du går annan kurs på det sättet och du får din rapportering till rätt kurs.


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-03-15