Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Laborationsmaterial för MatLab


I kompendiet nedan hittar ni labuppgifterna för MatLab-delen av kursen. OBS! Det är inte meningen att ni skall göra alla dessa uppgifter! Uppgifterna i kompendiet är gemensamma för flera kurser, läs därför i tabellen nedan vilka uppgifter som är obligatoriska för den här kursen. Förslagsvis skriver man ut kompendiumet och markerar tydligt vilka uppgifter som är obligatoriska för kursen. Notera särskilt att lab 5 skall ignoreras helt eftersom rekursion behandlas i Ada-delen av kursen.
 • Labmaterial på svenska.
 • Labmaterial på engelska.
 •         TDDD
  Uppgift		34	44
  ----------------------------------------
  0.1		x	x
  0.2		x	x
  0.3		x	x
  		
  1.1		x	x
  1.2		x	x
  1.3		x	
  1.4		x	x
  1.5		x	
  		
  2.1		x	
  2.2		x	
  2.3		x	x
  2.4		x	x
  2.5		x	
  		
  3.1		x	x
  3.2		x	x
  3.3		x	x
  3.4		x	x
  
  4.1		x	x
  4.2		x	x
  4.3		x	x
  4.4		x	 
  4.5		 	x
  		
  5.1		x	
  5.2		x	
  5.3		x	
  5.4		x	
  5.5		x	
  		
  6.1		x	x
  6.2		x	x
  6.3		x	
  		
  7.1		x	
  7.2			x
  
  

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2013-08-13