Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Upplägg och tentaregler


Hjälpmedel under duggan

Ni får ha samma hjälpmedel på duggan som på tentan. Se på reglerna för tentan för detta.

Upplägg under duggan

Vi har speciella tentakonton som ni kommer att använda under själva duggatillfället. Dessa är skyddade så att ni inte kan kommunicera med omvärlden. De första 5-10 minuterna när ni kommer in i salen används av assistenten till att tala om för er hur man loggar in och hur man gör för att skicka in saker. Duggan är i första hand till för att demonstrera tentasystemet och vi gör detta på så sätt att ni får göra duggan som om den vore en tenta. Det kommer att finnas en assistent närvarande som hjälper er med saker som har med själva tentasystemet att göra.

I år kommer duggan att vara lite speciell. Resultatet kommer inte att ge några bonuspoäng eller annat. Upplägget kommer att meddelas på FÖ senare.

Hur själva tentakontot fungerar finns det lite information om under reglerna för tentan. Se mer om detta där.

Rättning av uppgifter

Under duggans gång kommer rättning att gå till på samma sätt som under en vanlig tenta. Se mer om detta under reglerna för tentan.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2013-08-13