Göm menyn

TDDI83 Ingenjörsprofessionalism

 

1. Personlig ledning

Första steget för att öka din personliga effektivitet är att fokusera på din personliga ledning som handlar om nedbrytning, analys, planering, prioritering, genomförande och uppföljning av arbetsuppgifter. Detta möjliggör effektiv självstyrning vilket är en viktig färdighet hos en ingenjör. Detta är också viktigt under studierna. För att kunna plugga effektivt och lyckas med studierna är det otroligt viktigt att bland annat ha en genomtänkt planering av sin tid och de uppgifter man har. Undersökningar visar att studenter som organiserar sina studier på ett konstruktivt sätt också klarar sig bättre och når högre resultat på tentor! Vinsterna med planering är:

 • få en överblick över både studierna och fritiden
 • få struktur på vardagen
 • kunna fokusera på rätt uppgifter
 • se tydligare vilken tid som finns till förfogande

I momentet personlig ledning ska följande göras:

1.1 Förberedelser Personlig ledning

Titta på följande videos:
 1. Stephen Covey är författare till boken De sju goda vanorna. En av de sju vanorna för effektiva människor är vana nr 3: Gör det viktiga först! Titta på videon som förklarar vana 3.


 2. Videofilmen om planering av Björn Liljeqvist.


 3. Lär dig om Personal Kanban genom att se videon där Jim Benson, en av författarna till boken "Personal Kanban" förklarar vad det handlar om. Besök gärna Personal Kanban Blog


 4. What do top students do differently? | Douglas Barton | TEDxYouth@Tallinn.


 5. The science of productivityFör de som vill fördjupa sig titta på:

 • The Secret to Student Success | Arel Moodie | TEDxYouth@ClintonSquare


 • Learning how to learn | Barbara Oakley | TEDxOaklandUniversity

 

1.2. Dagbok

Genomförande - Dagbok

Först ska du bli medveten om vad du gör under dagen och hur du använder din tid. Skriv en dagbok över vad du gör under minst 7 dagar (mellan den 6/4 och 12/4). Använd mallen och notera:

 • tid - ange start och sluttid eller tidsåtgång direkt
 • vad du gjorde, om det var planerat, om du blev avbruten och i så fall notera orsaken till avbrottet

Redovisning - Dagbok

 1. Skriv ditt namn överst i dokumentet
 2. Spara filen i pdf-format enligt följande filnamnskonvention: Dialogseminariegrupp-LiUID-Dagbok.pdf där du ersätter:
  • Dialogseminariegrupp med din egen grupp (e.g. G01, G02, G03, etc.)
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G08 ska döpa sin fil till: G08-sanst881-Dagbok.pdf
 3. Lämna in dagboken i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR.

Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite


Bedömning - Dagbok

Dagboken:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

 

1.3. Självanalys

Genomförande - Självanalys

Gör en självanalys genom att gå igenom dagboken, summera veckan och analysera aktiviteterna enligt nedan:

 1. Summera tiden i grupper om liknande aktiviteter t ex: relationer, studier, jobb, hälsa, familj, projekt, gruppmöten, hälsa, motion, TV, sova, handla osv.
 2. Svara på frågorna nedan och ange medelvärdet för de olika aktivitetsgrupperna utifrån vad du skrivit i dagboken.
  Studier
  • Hur många timmar la du ner på studierna i snitt (räkna ut medelvärdet)? Räkna allt som gäller studier som föreläsningar, lektioner, självstudier, låna böcker, skaffa litteratur, etc.
  • Fundera över när fungerade studierna bra, halvbra, dåligt? Varför?
  • Fundera över har du lagt lagom tid för dina studier? Om nej hur mycket skulle du ha lagt och på vad?
  Hälsa: Räkna antal timmar du åt, motionerade mediterade eller återhämtade dig! Hur många timmar blev det i snitt (räkna ut medelvärdet)? Fundera över:
  • Har du ätit regelbundet? Om nej varför?
  • Har du ätit näringsrik mat?
  • Hur många timmar har du motionerat?
  • Har du mediterat eller gjort annat för att koppla av och återhämta dig?
  Sömn
  • Räkna antal timmar du sov! Hur många timmar blev det i snitt (räkna ut medelvärdet)?
  • Anser du att du har sovit tillräckligt?
  • Hur är kvalitén på sömnen?
  • Hur känner du dig när du vaknar på morgonen?
  Relationer
  • Räkna antal timmar du har lagt på sociala relationer (umgänge med vänner och familjemedlemmar även via sociala medier som Facebook, fester, sociala forum, etc.). Hur många timmar blev det i snitt (räkna ut medelvärdet)?
  • Har du haft lagom tid för dina sociala relationer? Om nej hur mycket skulle du ha lagt och vad skulle du ha gjort?
  • Hur har dina sociala relationer påverkat dig?
  Fritidsintresse
  • Hur många timmar har du lagt på din hobby och dina intressen i snitt (räkna ut medelvärdet)?
  • Vad gjorde du då?
  • Hur många timmar blev det framför datorn? Vad gjorde du då?
  • Hur många timmar blev det framför TV:n?
  • Hur många timmar blev det framför padda/mobil? Vad gjorde du då?
  Hushållsarbete
  • Hur många timmar har du lagt på hushållsarbete (laga mat, diska, tvätta, handla, osv.) i snitt (räkna ut medelvärdet)?
  • Vad behöver du göra mer av?
  Generellt - Fundera över:
  • Hur blev fördelningen?
  • Hur överens stämmer det med hur du trodde att det skulle bli?
  • Vad skulle du behöva göra mer och mindre av för att lyckas med dina studier?
  • Vad skulle du behöva sluta med för att få loss mer tid till annat som du hellre vill göra?
 3. Rita en cirkeldiagram med cirkelsektorer som visar vad ditt dygn innehåller i snitt där cirkelsektorna är lika stora som antal timmar för dina aktiviteter (medelvärde för grupp av aktiviteter) exempelvis: studier = 7 timmar, spel = 5 timmar, sömn = 6 timmar, etc.

Redovisning - Självanalys

 1. Skriv ditt namn överst i dokumentet
 2. Spara filen i pdf-format enligt följande filnamnskonvention: Dialogseminariegrupp-LiUID-Sjalvanalys.pdf där du ersätter:
  • Dialogseminariegrupp med din egen grupp (e.g. G01, G02, G03, etc.)
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G08 ska döpa sin fil till: G08-sanst881-Sjalvanalys.pdf
 3. Lämna in självanalysen i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR.
Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite


Bedömning - Självanalys

Självanalysen:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

 

1.4. Planering

Genomförande - Planering

Utifrån 1.2 Dagbok och 1.3. Självanalys detaljplanera dagarna 13/4-19/4. Du ska fylla i din kalender (den kan vara digital eller i pappersformat) och lägga in:

 • Tid för schemalagda moment så som föreläsningar, seminarier, lektioner, labbar och grupparbeten. Dessa fås enkelt från TimeEdit om du använder en elektronisk kalender. Läs mer om hur du lägger in schemat från TimeEdit i din kalender.
 • Tid för självstudier och eget arbete under perioden t.ex. tid för läsning, förberedelser, bearbetning av anteckningar, etc. Lägg in allt du ska göra på dina kurser under den veckan. Bestäm vad du ska plugga, när du ska plugga och var du ska plugga.
 • Tid för motion, mathantering (t.ex. lagning, inköp), tv/dator, hobby, tid att umgås med vänner, fester och andra (privata) saker som du vet ska hända under perioden t.ex. lägg in tider för att gå på gymmet, gå på en promenad, handla mat eller hälsa på/kommunicera med föräldrar.
 • Använd gärna rutinerna och tipsen om att studera på distans och plugga hemifrån.

Redovisning - Planering

 1. Skriv ditt namn överst i dokumentet
 2. Spara filen i pdf-format enligt följande filnamnskonvention: Dialogseminariegrupp-LiUID-Planering.pdf där du ersätter:
  • Dialogseminariegrupp med din egen grupp (e.g. G01, G02, G03, etc.)
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G08 ska döpa sin fil till: G08-sanst881-Planering.pdf
 3. Lämna in planeringen i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR.
Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite


Bedömning - Planering

Planeringen:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

 

1.5. Skrivuppgift Personlig ledning

 • Skrivuppgiften är ditt inträde till det obligatoriska dialogseminariet om personlig ledning.
 • För att kunna göra skrivuppgiften måste uppgifterna ovan göras
  • 1.1. Förberedelse personlig ledning
  • 1.2. Dagbok
  • 1.3. Självanalys
  • 1.4 Planering
Genomförande - Skrivuppgift
 • Läs texten "Om reflektionstexten till dialogseminariet" som tar upp tips om att skriva en bra reflektionstext.
 • Skriv en reflekterande text på 1-2 A4 (500 - 1000 ord) sidor om dina erfarenheter från momentet personlig ledning och använd Gibbs reflektionsmodell nedan. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg. Steg 1-3 får utgöra max halva texten. 

Steg

Beskrivning

1. Beskrivning

Beskriv följande utan att analysera:

 • Hur mycket tid lägger du på studier, hälsa, relationer, fritidsintresse, hushållsarbete och annat?
 • Vad lägger du din tid mest och minst på?
 • Hur mycket har du under veckan du fyllde i dagboken pluggat utanför schemalagd tid och vilka ämnen har du ägnat dig åt då?
 • Vilka rutiner och tips för att studera på distans använde du och hur gick det?

2. Känslor, tankar och reaktioner

 • Vad är dina känslor, tankar och reaktioner under din tid som student så här långt?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner ovan genom att svara på följande två frågor:

 • När fungerade studierna bra, halvbra, mindre bra?

 • Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra med att använda rutiner och tips för att studera på distans?

Värdera.

4. Analys

Analysera det du skriver om ovan genom att utgå ifrån minst två av följande frågor:

 • Vad skulle du behöva göra mer av och vad skulle du behöva göra mindre av för att lyckas med dina studier? Motivera ditt svar.

 • Vad är anledningen till det som har fungerat bra under tiden som varit? Motivera ditt svar.

 • Vad är orsaken till det som har fungerat halvbra, mindre bra under tiden som varit? Motivera ditt svar.

 • Hur kommer det sig att studierna har fungerat så här långt? Motivera ditt svar.

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång. Hänvisa och referera gärna till material från förberedelse eller andra relevanta källor och använd ett lämpligt referenssystem (förslagsvis APA, Harvard, Oxford eller IEEE).

5. Generella slutsatser

Dra generella slutsatser genom att svara på följande två frågor:

 • Vad kan man ta med sig, i allmänhet, från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Motivera ditt svar.
 • Vad kan man säga om planering och effektivitet? Motivera ditt svar.

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån någon eller flera av följande frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig?

 • Hur planerar du att lägga upp dina studier i olika ämnen den närmaste tiden? Relatera din studieteknik både till vad du läst i kompendiet om lästeknik och till Björn Liljeqvists video som du tittat på.

 • Vad ska du göra annorlunda i framtiden?

 • Vilka åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?

Här ska du vara konkret och exemplifiera


Tips:
 • Skriv texten i god tid så du kan komma tillbaka till den efter någon dag, läsa och eventuellt ändra.
 • Se till att läsa texten högt innan du lämnar in den så den är felfri, utan stavfel och konstiga formuleringar.

Redovisning - Skrivuppgift

 1. Skriv ditt namn överst i dokumentet
 2. Spara filen i pdf-format enligt följande filnamnskonvention: Dialogseminariegrupp-LiUID-Skrivuppgift.pdf där du ersätter:
  • Dialogseminariegrupp med din egen grupp (e.g. G01, G02, G03, etc.)
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G08 ska döpa sin fil till: G08-sanst881-Skrivuppgift.pdf
 3. Lämna in uppgiften i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR.
 4. Ange i Lisam under kommentarsfältet var de olika stegen i Gibbsmodellen finns i texten. Detta ska dock inte vara synligt i texten som visas under dialogseminariet.
Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite


Bedömning - Skrivuppgift

Skrivuppgiften:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan:
  • texten är på 1-2 A4 (500 - 1000 ord) sidor
  • alla 6 stegen i Gibbs reflektionsmodellen inkluderade
  • steg 1-3 får utgöra max halva texten.
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

 

1.6. Dialogseminarium - Personlig ledning

Genomförande - Dialogseminarium

 • Dialogseminariet är obligatoriskt och kräver aktivt deltagande
 • Inför dialogseminariet ska 1.5 Skrivuppgift genomföras och lämnas in i Lisam enligt instruktionen ovan. Notera att skrivuppgiften är inträdesbiljetten till dialogseminariet.
 • Information om vad som händer på seminariet, vad du gör om du inte kan delta och vad som krävs för att ett seminarium ska vara givande finns under Kursinformation.

Bedömning - Dialogseminarium

 1. Närvaro på dialogseminariet
 2. Aktivt deltagande på dialogseminariet

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-04-12