Göm menyn

TDDI83 Ingenjörsprofessionalism

Examination


Examination

I kursen ingår följande examinationsmoment:

UPG1 2 högskolepoäng - Uppgift med redovisning och aktivt deltagande på seminarier

Info om examinationen finns i Eprof