Göm menyn

Studiematerial

Studiematerialet består av 27 kapitel där en del kapitel innehåller filmer som kompletterar texten. Materialet innehåller den information ni behöver kunna för att klara kursen. Inför varje seminarie kommer ni att behöva läsa ett antal kapitel. Vilka kapitel detta är står i respektive seminariematerial.

 1. Komma igång med Python-tolken (starta Python, köra Python, Python i Emacs)

 2. Matematiska operationer och variabler (heltal, flyttal, sanningsvärden, funktioner)

 3. Emacs (layout, konfiguration, modes, kända problem)

 4. Satser och uttryck (enkla satser, sammansatta satser, enkla uttryck, sammansatta uttryck)

 5. Selektion (sant och falskt, booleska operatorer, if uttryck, if-sats)

 6. Upprepning (range, grundläggande rekursion och iteration)

 7. Funktioner (parameterisering, varför en funktion?, vad händer?, parameteröverföring, synlighet (en. scope), skuggning)

 8. Datatyper (dynamisk typning, list index och slicing)

 9. Listor och strängar (listor, index, slicing, jämförelse, operationer, lagring, teckenkodningar)

 10. Tupler och dictionaries (tuple, dictionary)

 11. Mer om datatyper (Muterbarhet, typer av datatyper)

 12. Iteration och rekursion (hur tänker man, mallar, olika typer av upprepning)

 13. Hur man programmerar (programutvecklingsprocessen, divide and conquer)

 14. Programmeringspraxis (korrekthet, läsbarhet, namnformatering, kommentarer, radlängd, testbarhet)

 15. Listbyggare (Listbyggare)

 16. Dubbelrekursion (nästlad lista)

 17. Externa bibliotek (Moduler, import, bibliotek)

 18. Bildbehandling (Introduktion till bildbehandling, opencv)

 19. Versionshantering (Versionshantering, git)

 20. Funktionell programmering (högre ordningens funktioner, lambda-funktioner, funktioner som utdata, iteratorfunktioner, listbyggare)

 21. Funktionell programmering som paradigm (programmeringsparadigm, egenskaper, nackdelar och exempel på funktionell programmering)

 22. Testning (testningsnivåer, teststrategier, enhetstestning)

 23. Undantag (vanliga undantag, undantagshantering, try-except-else-finally, undantagshantering på fler nivåer)

 24. Problemlösning (att lösa problem, algoritmer, lösningsmodeller, top-down, bottom-up, algoritmkomplexitet)

 25. Grunderna till interpretator och kompilator (källkodsanalys, introduktion labb 5, språket Calc)

 26. Dataabstraktion (abstrakt kontra konkret, definition av datatyp, arbetsmetodik för datatypsval)

 27. Algoritmer (selection sort, insertion sort, rekursiva algoritmer, quicksort)

Vanliga frågor


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2017-09-09