Göm menyn

Quiz

Förutom de lektioner, laborationen och dokumentationen så erbjuds även ett enkelt quiz-system i kursen. Det är inte obligatoriskt att göra dessa utan är endast till som ett extra stöd till er studenter, så ni kan kolla om ni har förstått det ni har läst.

  1. Matematiska operationer och variabler
  2. Satser och uttryck
  3. Upprepning
  4. Selektion
  5. Datatyper
  6. Mer om datatyper
  7. Funktioner
  8. Programmeringspraxis
  9. Testning
  10. Funktionell programmering

Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2021-12-03