Göm menyn

Seminarier

Under höstens gång hålls totalt tolv seminarier, sex i varje kurs. Varje seminarium hålls i fem klassrum parallellt, och dessa klassrum kommer vara uppdelade i tre olika inriktningar.

För att se vilken assistent som håller i vilken inrikting, titta på personalsidan.

Du som läser kursen ansvarar själv för att välja vilken inriktning du ska gå till. För att underlätta valet kan du göra ett självtest nedan. Valet är inte slutgiltigt, utan du har möjlighet att byta inriktning under kursen om du önskar. Alla tre inriktningarna behandlar samma kursmoment, ger samma möjlighet till ett högt betyg och hjälper dig med kursens alla mål. Alla grupper innebär aktivt deltagande.

För varje seminarium finns en lista med kapitel i studiematerialet som ska ha lästs inför seminariet. Utöver läsningen behöver ni inte förbereda något inför seminarierna.

För en fullständig lista med vilket studiematerial som ska ha lästs, se planeringen.

Gör ett självtest för att se vilken inriktning du ska välja!

Seminariegruppsbeskrivningar

  • En sak i taget: Här diskuterar vi och övar kring de begrepp som studiematerialet tar upp i lugnt takt och gör inga utvikningar. Inriktningen passar dig som vill förstå teorin innan den appliceras praktiskt, vilket kanske kan funka bra för dig som inte programmerat alls tidigare.
  • Experimentering: Här fokuserar vi på praktiskt arbete, så du får gärna ha med dig en bärbar dator. Seminarieledaren kommer dela ut uppgifter som löses i mindre grupper. Därefter redovisas en lösning som diskuteras. Detta passar för dig som gärna testar dig fram och som förstår bäst när du fått arbeta med något. Det kommer bli mycket exempel på kod. Vi kommer inte att repetera studiematerialet, utan det förväntas du ha läst i förväg.
  • Diskussion och analys: Här diskuterar vi och analyserar det som tagits upp i studiematerialet. Vi gör samma övningar som i Experimentering-gruppen, men tränger djupare in i dem med hjälp av era tidigare erfarenheter inom programmering. Typiska frågor kan vara: Vad ska saker användas till? Varför gör Python så här? Hur funkar detta i andra språk? Detta passar dig som programmerat en del tidigare och dig som gärna drar paralleller till saker lite utanför kursens ramar.

Seminarieuppgifter

Seminarieuppgifterna finns på planeringssidan, där du också kan se vilket studiematerial som ska läsas inför seminarier och labbar.

Obs! Diskussion och analys har inget eget material utan kommer att göra uppgifter från Experimentering.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2021-12-03