Göm menyn

Identifiera vanliga fel

Det här dokumentet är till för att lära dig identifiera och åtgärda vanliga fel, så att du slipper spendera allt för mycket tid på att leta efter vad som är fel. Nedan listar vi fel som nya studenter ofta stöter på.

  • Om du jobbar i Emacs, har du evaluerat om koden? Det är lätt att tro att det är den koden man ser som faktiskt körs, men så är inte alltid fallet.
  • Får du ett "TypeError"? Kontrollera så variabeln är av rätt typ. Ifall en funktion förväntar sig att du skickar in en sträng och du skickar in något annat så kommer förmodligen programmet att krascha.
  • Har du stavat fel till variabel- eller funkionsnamn, eller kanske ångrat dig och bytt namn halvvägs genom koden? Använd "sök och ersätt"!
  • Har du ett "dåligt" namn på din funktion/variabel? Symbolnamn får inte börja med siffror, och det är inte bra att ha samma namn på filen (modulen) som en av funkionerna i den.
  • Kontrollera så att du inte använder reserverade ord som variabelnamn. Använder du t.ex. in, range, count, sum, list eller dict som variabelnamn så kan du stöta på oväntade fel.
  • Får du None som resultat vid ett funktionsanrop? Kontrollera så att du alltid returnerar ett värde. Ifall en funktion inte har en retursats så kommer värdet None returneras.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2021-12-03