Göm menyn

TDDE23 Funktionell och imperativ programmering, del 1

Examination läsåret 2021/2022

Den här tabellen visar allt du måste genomföra för att bli godkänd i kursen.

Deadline för samtliga moment är sista dagen i ordinarie läsperiod Ht1, fredag 15 oktober 2021, men observera att sista ordinarie labbtillfälle kan vara tidigare. Deadline innebär att du ska vara godkänd på respektive moment för att få poäng.

Moment Vad ska göras? Hur? När?
UPG1
(1 hp)
Webbaserad introduktion till Linux och datorsystemen på IDA Enskilt Under labbtiderna i nollperioden förväntas ni komma minst halvvägs i materialet. Resten genomförs hemma eller i samband med andra labbar. Ingen muntlig redovisning behöver göras. Du kan alltid kolla hur du ligger till genom att titta i bedömningsöversikten i kursrummet i Lisam.
LAB1
(5 hp)
Laboration 1, 2, 3, 4 och 5 i Python Enskilt Dessa labbar genomförs och redovisas enligt instruktioner i labbmaterialet. Du kan alltid koll hur du ligger till genom att logga in i Webreg.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2021-08-05