Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Schema


Kursschemat för HT1 2018

Notera att schemat inkluderar alla basgruppstillfällen under terminen, även om basgruppsarbetet inkluderar arbete med alla kurser.

Viktiga inlämningar och tid för examination

För en översikt över provkoderna i kursen och de olika momenten, se examinationssidan.
 • UPG6: Oförberedda presentationer
 • UPG6: Informerande presentationer
 • BAS2: Basgruppsarbete, pågår hela terminen.
 • UPG7: Version 0.1 av projektrapporten ska lämnat in till era projekthandledare senast den 11 oktober.
 • UPG7: Version 1 av projektrapporten ska lämnas in till era projekthandledare senast den 9 november.
 • UPG7: Version 2 av projektrapporten ska lämnas in till era projekthandledare och Birgitte senast den 26 november.
 • UPG7: Version 3 av projektrapporten ska lämnas in till Birgitte senast den 7 december.
 • UPG7: opposition av en annan grupps arbete den 3 december.
 • UPG7: Slutkonferensen där projekten presenteras blir den 17 december.
 • UPG8: Inlämningsuppgift om lärande, datum bestäms inom kort

Inlämningarna av version 1, 2, och 3 av projektrapporten sker via LISAM, enligt följande:

 • Version 1 lämnas in för granskning av projekthandledarna
 • Version 2 lämnas in för granskning av kommunikationslärarna och bibliotekspersonalen efter att projekthandledarna godkänt rapporten. Inför inlämning 2 ska projekthandledarna ha gett sitt godkännande av innehållet i rapporten.
 • Version 3 slutgranskas av bibliotekspersonalen och kommunikationslärarna.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2018-07-06