Göm menyn

Arbetsprocess för rapporten

Denna sida förklarar översiktligt hur ni ska arbeta med rapporten och vad som krävs av de olika versionerna.

Version 0.1: Utkast

Utkast till en rapport lämnas in till handledaren redan i läsperiod HT1. Projekthandledaren bestämmer när rapportutkast ska lämnas in, och kan också vilja se på mer än bara ett utkast till rapporten, så att ni får möjlighet att revidera utkastet under projektets gång. Vad är då ett utkast? För det första ska själva grundstrukturen i dokumentet ska vara klar, det vill säga ni ska ha en titelsida, innehållsförteckning, rubriker med mera.

För det andra ska ni ha planerat vilken information ni vill ha med i dokumentet. Vad ska ni säga i de olika kapitlen? Var ska ni hämta informationen? Vem ska skriva det? Rapporten ska i det här skedet innehålla rubriker för varje kapitel, och även underrubriker för olika avsnitt i varje kapitel. Gör också enkla noteringar om ungefär vad varje avsnitt ska innehålla.

Handledaren kommer ge er kommentarer på rapportutkastet och ge er tips på hur ni kan förbättra strukturen, vad ni har glömt att ta med och vad ni borde utöka eller minska.

För mer information om viktiga tider, se schemat för kursen och dess inlämningar och viktiga tider

Version 1: Innehållet färdigt

Den här versionen version ni lämnar till handledaren för genomläsning ska vara en i princip färdig rapport. Det ska finnas vettig text under alla rubriker, alltså ingenting i stil med Här ska Kalle skriva en text om XYZ.. Tänk på att bearbeta dokumentet som helhet och inte bara sammanfoga delar som olika personer har skrivit. Det måste finnas en röd tråd i texten.

Handledaren kommer ge er kommentarer på i första hand innehållet i texten. En del saker kanske behöver läggas till och annat ändras eller tas bort. Observera att ni måste genomföra alla de ändringar som handledaren säger, annars blir ni inte godkända.

Version 2: Innehåll korrigerat, inlämning till språkgranskning

Till den andra versionen ska ni ha gjort alla korrigeringar som handledaren meddelat. Ni ska också skriva en sammanfattning av informationssökningen som ni gjorde under arbetet med att skriva rapporten, vilket ni lämnar in som en bilaga till rapporten. Den andra versionen ska lämnas in både till handledaren (som verifierar att ni gjort ändringarna), till kommunikationsläraren (som kommer granska språk, layout, m.m.) och till bibliotekspersonalen (Mikael Rosell) som granskar er sammanfattning av informationssökningen.

Version 3: Korrigering av språk och layout klara

I samband med er provpresentation får ni kommentarer på rapporten från er kommunikationslärare och er opponentgrupp. Dessa ska åtgärdas och en ny version lämnas in senast tre arbetsdagar efter provpresentationen. Inkludera även ev. kompletteringar på sökuppgiften sammanfattning av informationssökning som bilaga.

Om rapporten


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-08-22