Göm menyn

Personal

Mikael Rosell från universitetsbiblioteket.

Mål

Avsikten med momentet är att ge de studerande färdigheter i att söka och kritiskt granska relevanta källor, ha kännedom om bibliotekets resurser, samt kunna använda källor i egenproducerad text.

Momentet består av att ni får genomföra en laboration tillsammans med Mikael Rosell i att använda universitetsbibliotekets resurser för informationssökning, och ni ska sedan använda den här informationen i ert arbete med att skriva en rapport om just ert tekniska ämne.

Bibliotekslaboration

En introduktion till bibliotekslaborationen i informationssökning.

Inlämningsuppgifter

Ni ska lämna in två dokument som en del av momentet, en sökplan som anger hur ni tänker leta efter information om ert ämne, och en sammanfattning av informationssökning som just sammanfattar ert arbete med informationssökningen. Se länkarna för mer information om respektive uppgift. Notera att sammanfattningen av informationssökningen lämnas in tillsammans med version 2 av er projektrapport.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-08-22