Göm menyn

Slutkonferens

Syfte

Syftet med konferensen är att studenterna genom att lyssna på andra gruppers presentationer ska få en bild av hur breda ämnena datateknik och datavetenskap kan vara och hur många olika tillämpningsområden som finns. Syftet är också att visa på ämnen som återkommer i senare kurser. Presentationerna ska därför vara intresseväckande och pedagogiska och syfta till att åhörarna ska lära sig något nytt.

Krav på presentationerna

Följande krav kommer vi att ställa på presentationerna, både med avseende på innehåll och genomförande.

  • Varje presentation kommer att tilldelas totalt 25 minuter i programmet. 15 min är till för själva presentationen, 5 min för frågor från åhörarna och 5 min för att åhörarna ska ha möjlighet att byta till en annan session och för att nästa grupp ska kunna förbereda sig.
  • Alla gruppmedlemmar ska medverka vid presentationen. Öva gärna lite extra på att lämna över ordet mellan er så att det går smidigt och känns naturligt.
  • Under presentationens gång, förslagsvis mot slutet, ska ni informera om vilka kurser inom programmet som man kan läsa för att lära sig mer om ert projektområde. Ni bör ta reda på detta dels genom att läsa Studiehandboken, dels genom att fråga er handledare.

Praktisk information

Körschemat för slutkonferensen.

Varje grupp förväntas ha med sig en egen bärbar dator att koppla in till en projektor.


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-12-12