Göm menyn

729G40 Kandidatuppsats

Nyheter


Senaste nytt...


17/2  Resurstillfälle statistik
 

För de som skall göra statistiska analyser erbjuder vi ett extra resurstillfälle då Ove Jansson svarar på frågor om detta.

Måndagen den 9/4 klockan 10-12 i Alan Turing


17/2  Resurstillfälle interaktionsdesign
 

För de som skriver sin uppsats inom interaktionsdesign erbjuder vi ett extra resurstillfälle då Mattias Arvola svarar på era frågor kring hur man bedriver ett interaktionsdesignsforskningsprojekt.

Måndagen den 26/2 klockan 13-15 i von Neumann

Läs Jonas Löwgrens skrift om hur man skriver designuppsatser först och kom beredd med dina frågor


14/2  Mail
 

Det verkar vara lite oklarheter kring seminarierna. Seminarierna är till för att ni skall få så mycket återkoppling som möjligt på ert arbete. För att ni skall kunna få så bra återkoppling som möjligt kan ni skriva så bra underlag som möjligt; ett förslag är att börja skriva på uppsatsen redan från början och sen successivt fylla på med text allteftersom. Men det är inget krav. Vill ni skriva en kort sida så får ni, men återkopplingen blir därefter.

Vidare har seminarierna fått rubriker som speglar vad de bör kunna behandla, det första, som ni hade i måndags eller tisdags, skulle främst handla om uppgiftsformulering, nästa är det lämpligt att diskutera metod och därefter kanske det finns resultat vars analys man skulle vilja diskutera. Detta är bara riktmärken och passar inte alla. En del av er kanske bara sitter och programmerar utan tanke på varken metod eller resultat, andra kanske har en datainsamling väldigt tidigt, eller sent, så att det inte passar att prata resultat vid resultatseminariet, etc. I så fall får ni, i ert uppsatsutkast, skriva ner vad ni har och så får seminariet för er del handla om det som ni vill diskutera just då för att uppsatsarbete skall bli så bra som möjligt. Titlarna på seminarierna är alltså inte några deadlines för när vissa saker skall vara klara.

Slutligen. Ni kan i grupperna flytta era seminarier lite som ni vill, om det av olika anledningar skulle passa alla i gruppen. Varje uppsats är unik. Det går inte att hitta en malla som passar alla men förhoppningsvis skall det upplägg vi har med tre obligatoriska seminarier innan slutseminariet hjälpa er i ert arbete genom att ni får en möjlighet att ventilera ert arbete med andra vid flera tillfällen.


31/10  Uppdatering
 

Handledargrupper preliminärt bestämdaSidansvarig: Arne Jönsson