Göm menyn

IT-Programmet: Informationsmaterial för lärare och studenter 

På nedanstående sidor kan du finna information om terminsansvariga, teman/kurser, tema/kursansvariga, schema, kursmaterial m m)


Terminsinformation för termin 1-6

 • Termin 1
 • Termin 2
 • Termin 3
 • Termin 4 (se information på Lisam-sidan för TINF01)
 • Termin 5
 • Termin 6


 • Övriga kontaktpersoner:

  • Studievägledare: Johanna Milsten, kontaktinformation
  • Utbildningsnämnden för Data- och Medieteknik (DM). Utbildningsledare:  Tea Nygren, Hus Origo, Ankn. 2355.
  • PPG-IT gruppen. Grupp för samordning av av IT-programmets utveckling, underställd utbildningsnämnden. Samordnare: Pia Craemer (pia.craemer@liu.se).
   I PPG-IT gruppen ingår förutom terminsansvariga, ordförande (Mikael Asplund), studentrepresentant (it-snordf), och kanslipersonal, vid behov även en samordnare för kurser inom MTS (Människa, Teknik, Samhälle) och en PBL ansvarig.

  Rapporter & Dokument:

  Stöd för lärare, basgruppshandledare, terminsansvarig

  Dokument (arkiv)

  • Urvärderingsarbete 2016 Executive summary, oktober 2016.

  • Alumnutvärdering Övergången från studier till yrkesliv, mars 2012.

  • En jämförelse mellan flera datautbildningar med avseende på innehåll och kartläggning av relationen till ACM curriculum: Exjobb presenterat av Jon Karlfelt på KTH, februari 2012.

  • Publicerad artikel Does PBL affect empathy?, mars 2011.

  • Resultat av två studenters reflektion över basgruppshandledarerollen i samband med en kurs i ledarskap: Basgruppshandledarens ledarskap Julia Klingvall, Jonas Liljenfeldt (före detta basgruppshandledare), oktober 2005.

  •  Resultat av enkätundersökning och översyn av PBL inom IT-programmet under läsåret 02/03. Rapport av Eva Ragnemalm (22 sidor, pdf), Maj 2003.


  • Studie av fem datautbildningar på LiU (4+ år) med avseende på studenternas förväntningar, studieformer, examinationsformer och ämnen, med stöd av NOT projektet, gjort av 5 IDA lärare under våren 1998. Rapporten i sin helhet (24 sidor) och en abstrakt som sammanfattar D- och IT-aspekter (presenterats på PBL2000 konferensen).


  Studenterna:


  Basgrupper

  • Basgruppsobligatoriet
   • Regelverk: vad innebär "kompensation"?
   • Mall för studenterna att fylla i vid kompensation.
  Länkar:

  • Studieinfo.
  • LiU-information.
  • Historik:
  • Gamla uppläget -- före den reviderade versionen av programmet från HT07 Presentation
  • Länk till gamla termin 3 t.o.m. HT07
  • Länk till tidigare termin 5 t.o.m. HT08 TTIT52
  • Länk till gamla termin 6 t.o.m. VT09
  • Införande av kandidatarbete: Termin 5 och 6 byter plats från läsåret 2013-14 med viss ändring av innehåll
  • Gamla termin 5 -- före den reviderade versionen av programmet från HT13TDDD36, HT12
  • Gamla termin 6 -- före den reviderade versionen av programmet från HT13 Upplägg VT13  Sidansvarig: Mikael Asplud
  Senast uppdaterad: 2022-01-19