Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Ht1 2012


Projekt

Projektuppgiften har som mål att ni ska lära er mer om ett befintligt datorspråk och hur man kommunicerar kunskap om tekniska lösningar (datorspråk) till andra. Vägen dit går genom att ni skriver en rapport som beskriver språket och dess miljö för andra samt ger uppgifter att lösa i språket för en annan grupp.

Ni kommer att arbeta i grupper om fyra personer i varje grupp. I gruppen blir ni tilldelade ett av datorspråken nedan och ska sedan skriva en rapport på svenska med två delar. Den första ska innehålla bakgrund till språket, dess användningsområden och karakteristika. Den andra delen ska vara inriktad som en handledning i att hantera språket med övningar ni själva konstruerar.

Mer information om hur gruppuppgiften är organiserad läser ni om i OH-bilderna från projektföreläsningen.

Datorspråk

Vi delar slumpmässigt in er i grupper om 4 studenter där ni kommer skriva om något av följande programspråk:
  • Ada
  • C
  • C++
  • Java
  • JavaScript
  • Lisp
  • MATLAB
  • PHP
  • Prolog
  • Ruby

Gruppindelning

Språk Ada C C++ Java JavaScript
Handledare Robert Udd David Rönnlund David Rönnlund David Rönnlund Tim Andersson
Gruppmedlemmar tinda344 rascr534 shpkr691 filma650 erijo599
hanbo174 ricag225 erist266 marli994 aleka973
perjo927 yakyi744 gusby403 nicse981 johka885
andlj939 oscno266 maran864
Språk Lisp MATLAB PHP Prolog
Handledare Robert Udd Robert Udd Tim Andersson Tim Andersson
Gruppmedlemmar ricwa059 danmo222 fabab714 lovla279
linja919 antol102 antwa730 thohe973
adrvi515 ovefl314 danan582 phiti630
tobja258 emaki169 antli117 jonda911
marjo305

Granskningsprotokoll

Oppositionen inför granskningsseminarie 1 och 2 ska följa granskningsprotokollet. Tillämpbara delar ska fyllas i inför respektive granskningsseminarium. De delar som rör den muntliga presentationen fylls i på plats. Protokollet kompletteras med en kommenterad kopia av rapporten ni fått er tilldelad.

Referenser

Rapporten ska följa anvisningarna i rapportmallen. Titta gärna på tidigare års projekt för inspiration:


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26