Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Examination

Kursen examineras genom två moment: Laborationer och projekt. För godkänt betyg på kursen (kursen ger endast betygen godkänt/underkänt) krävs att samtliga laborationsuppgifter som krävs genomförts och godkänts av handledaren (laborationsassistenten) samt att projektet genomförts med godkänt resultat. För att kunna examineras måste man vara registrerad på kursen och ha anmält sig i vårt resultathanteringssystem LUPP (se utförligare instruktioner på laborations- respektive projektsidorna för mer information och direkta länkar till anmälningssidorna).

Laborationer

Laborationerna omfattar tre huvudsakliga områden: Grundläggande tekniker (tutorial), datormiljön på IDA (STONE) och installation av operativsystem.

STONE-laborationerna och installationslaborationerna genomförs enskilt.

Under andra perioden kommer ni i grupp skapa en web-tutorial över något av de ämnen som tagits upp på föreläsning. Mer information finns under "Tutorial"-länken till vänster.

Projekt

För godkänt på projektet krävs
  • Aktivt deltagande vid samtliga seminarier.
  • Inlämning av rapport och opposition (granskningsprotokoll) inför respektive seminarium (kopia till assistent)
  • Godkänd slutrapport (granskas av lärare) och muntlig redovisning

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26