Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Kursinformation


Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över handhavande av datorsystem, samt introduktion till datorspråk och formell problemlösning.

Upplägg

Under nolle-perioden kommer studenterna först arbeta med introduktionsmaterial till våra datorsystem, följt av installation av operativsystem. Senare under kursen kommer studenterna att genomföra mindre projekt för att lära sig själva och andra om andra datorspråk. Under period två ska studenterna skapa en liten webplats som beskriver någon av de tekniker en programmerare behöver kunna.

Schema

För ett fullständigt schema, se schemasidan.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26