Göm menyn

TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering

Schema


Deadlines

I kursen finns tre stora deadlines, eller checkpoints som du måste klara. Dessa återfinns på laborationssidan. Planera själv in dem i din kalender, med påminnelse en vecka i förväg.

Egen tid

Notera att du kommer behöva lägga 80 timmars jobb på laborationsförberedelse och laborationer. Bara drygt hälften av dessa är schemalagda med handledare, resterande behöver du planera in själv. Är det alltså X pass schemalagda bör du leta ytterligare X tider för eget arbete.

Timeedit

Se timeedit för kursschema.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2022-03-09