Göm menyn
Detta är en gammal version av kurshemsidan och kan innehålla inaktuell information. Klicka här för att komma till årets upplaga av kursen.

TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering

Kursinformation


V.g. se LiU:s studieinformation.

Ämnen som huvudsakligen berörs

  • Trådar, Processer, Systemanrop
  • Lås, Semafor, Condition
  • Deadlocks
  • C-programmering

Laborationer

Huvuddelen i kursen är ett laborationsprojekt som går ut på att implementera ett antal systemanrop i operativsystemet Pintos. Pintos är speciellt utvecklat för utbildning, men samtidigt så verkligt att det går köra på ett x86-system - förutsatt att saknade systemanrop implementeras.

Teori

Då Pintos är trådat - flera samtidiga processer kan köras - ingår det som en del i laborationsarbetet att se till att synkroniseringsfel inte kan uppstå. Dessa viktiga delar ingår även som teori och tenteras i slutet av kursen.

Examination

Inga examinationsmoment är inlagda i kursdatabasen.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska (t.ex. plagiera, använda otillåtna hjälpmedel eller ej godkända AI-baserade assistenter) kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2022-03-09