Göm menyn
Detta är en gammal version av kurshemsidan och kan innehålla inaktuell information. Klicka här för att komma till årets upplaga av kursen.

TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering

Examination


Tentamen VT2022

Tentamen VT2022 planeras att ges i ordinarie utförande, det vill säga som en datortentamen på plats. Därmed kommer tentan att ha ett annat upplägg än de som finns för 2020 och 2021. Upplägget på årets tenta kommer vara detsamma som upplägget 2018 och 2019 (vilket liknar upplägget 2015, 2016 och 2017, men då var det en papperstenta).

Tentorna från 2020 och 2021 är fortfarande intressanta att öva på. Det som skiljer är att första uppgiften i del B (jämför din lösning med två referenslösningar) inte kommer finnas med. Resterande uppgifter är bra övning inför årets tentaupplägg. Notera också att den ena av lösningarna som finns i del 2 är helt korrekt, så i den meningen finns det ett lösningsförslag till dessa tentor. Dock är det inte alltid uppenbart vilken av de två lösningarna som är korrekt.

Bonuspoäng på tentan

Det går att få totalt 4 bonuspoäng på tentan. Dessa bonuspoäng gäller mot högre betyg. Varje mött deadline i labbserien ger en bonuspoäng (totalt 3). Samlar du mer än 400 poäng i onlinedelen av verktyget får du ytterligare en bonuspoäng (detta görs individuellt).

Gamla tentor

Endast första ordiniarie tentamen varje år publiceras.

Kursen är ny för 2015. För äldre uppgiftexempel hänvisas till del 2 av tentamen i kursen TDDI81.

Examinationsmoment och regler

Inga examinationsmoment är inlagda i kursdatabasen.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska (t.ex. plagiera, använda otillåtna hjälpmedel eller ej godkända AI-baserade assistenter) kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2022-06-10