Göm menyn

TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering

Föreläsningar


Innehåll

Slides till föreläsningarna publiceras i samband med varje föreläsning. Oftast kvällen innan.

The Deadlock Empire

I The Deadlock Empire tar du rollen som schemaläggare med målet att överbevisa felaktigt synkroniserad kod som just felaktig. Koden är given - du bestämmer var trådbyten ska ske.

Litteratur

Kursbok, "Operating System Concepts" (Wileys), samma som i TDIU11.

Kapitel relevanta för kursen: 2.3, 2.4 (systemanrop), 6 (synkronisering) och 7 (deadlock).

Design patterns for semaphores by Kenneth A. Reek
"Pass the Baton" and "I'll Do It For You" patterns for correct use of semaphores.

Process Synchronization with Readers and Writers Revisited Jalal Kawash
Much of what you want to know about readers-writers problem, including code examples.

The Problem with Threads by Edward A. Lee
No description.
IEEE Computer May 2006, pp. 33-42.

Blog with several operating system articles.

Semaphores are Surprisingly Versatile (Inledande förklaring av semaforen är bra, resterande är mer kuriosa.)

Linux insides. For the interested (tip from experienced assistant, not yet reviewed by me).


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2022-04-25