Göm menyn

TDDI83 Ingenjörsprofessionalism

 

2. Kommunikation

Kommunikation mellan människor innebär ett utbyte av tankar och idéer för att uppnå en förståelse som består av både icke-verbal och verbal kommunikation. Den icke-verbala kommunikationen handlar om att sända och ta emot ordlösa meddelanden som överförs genom gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Den verbala kommunikationen handlar om förmågan att uttrycka sig på ett tydligt sätt, lyssna aktivt samt ge och ta emot utvecklande feedback. Under det här momentet kommer du att lära dig olika verktyg för tydlig kommunikation. Verktygen handlar om att:

 • Ge och ta emot utvecklande feedback.
 • Kommunicera effektivt genom att dels aktivt lyssnande och bli tydlig i sitt budskap.

I momentet kommunikation ska följande göras:

2.1. Förberedelser Kommunikation

 1. Läs om kommunikation i Ingenjörsprofessionalism av Aseel Berglund (Logga in med ditt LiU-ID) Johari fönster
 2. Ta del av följande:
 3. Läs om språkliga verktyg om effektiv kommunikation:
  • Tydlig kommunikation med NLP av Mentorcoach Jenny, YouTube
  • Maktskolan del 1: vad god makt egentligen är för något
  • Maktskolan del 2: vad ska du göra av dina händer när du pratar.
  • Maktskolan del 3: hur mycket andras läppar berättar för dig - även när de inte säger något.
  • Maktskolan del 4: hur du tar - eller ger bort - makt bara genom att lyssna
  • Maktskolan del 5: varför presenter inte är lika effektiva som förut - men det finns en väg ut!
  • Maktskolan del 6: vilka fel vi gör när vi försöker visa uppskattning - och vad som händer med makten när du kan göra det på rätt sätt.
  • Maktskolan del 7: den ovärderliga kraften i två av de mest använda - men också mest missbrukade och osynliga - orden i det svenska språket.
  • Maktskolan del 8: skillnaden på negativ och positiv motivation, och hur du kan skapa fantastiskt stor förändring bara genom att flytta på de ord du använder.


Fördjupningsmaterial för de som vill lära sig mer om kommunikation:

2.2. Uppgift utvecklande feedback

Genomförande - Uppgift utvecklande feedback

I den här uppgiften ska du ge muntlig utvecklande feedback enligt nedan:

 1. Ge muntlig konstruktiv kritik till 2 personer utanför din seminariegrupp.
  • Ha feedbacktrappan (pdf) i åtanke när mottagaren av feedback reagerar på den konstruktiva kritiken.
  • När du lyssnar använd dig av bekräftande, spegling och matchning (pdf).
  • Tips: När du ska ge utvecklande kritik så kan du börja med att säga t.ex."Jag vill gärna prata med dig om en sak". Se videon om Inoculation för mer tips.
 2. Ge muntlig positiv återkoppling till 2 andra personer utanför din seminariegrupp.
  • Uppmärksamma hur personen tar emot återkopplingen.
Följande gäller för feedbacken:
 • Personen du ger muntlig utvecklande feedback kan t.ex. vara en labbkompis, syskon, korridorskompis, medlem i fotbollslaget, etc.
 • Om du får feedback (återkoppling och kritik) så kan inte personen som ger dig feedback vara samma person som du ger feedback.
 • Använd upplevelsekuben (pdf) när du kommunicerar med mottagaren av feedbacken. Var ärlig i din feedback och ta upp verkliga aspekter.

Redovisning - Uppgift utvecklande feedback

Uppgiften redovisas skriftligt enligt nedan:

 1. För varje feedback ange:
  • Vilken relation du har till personen (utan att ange namn)
  • Hur du formulerade feedbacken
  • Hur personen reagerade
  • Hur det kändes för dig efter feedbacken
 2. Skriv ditt namn överst i dokumentet
 3. Spara filen i pdf-format enligt följande filnamnskonvention: Dialogseminariegrupp-LiUID-Feedback.pdf där du ersätter:
  • Dialogseminariegrupp med din egen grupp (e.g. G01, G02, G03, etc.)
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G08 ska döpa sin fil till: G08-sanst881-Feedback.pdf
 4. Lämna in pdf-filen i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR.

Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite

Bedömning - Uppgift utvecklande feedback

Uppfigten:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

2.3. Uppgift effektiv kommunikation

Genomförande - Uppgift effektiv kommunikation

När du kommunicerar med andra under perioden mellan föreläsningen om kommunikation fram till deadlinen för inlämningen av skrivuppgiften om kommunikation använd:

 • aktivt lyssnande och globalt lyssnande (avsnitt 2.4 i pdf)
 • några språkliga verktyg för att kommunicera på ett effektivare sätt (avsnitt 2.3.4 i pdf)

Redovisning - Uppgift effektiv kommunikation

Uppgiften redovisas skriftligt enligt nedan:

 1. Skriv om följande:
  • Ange vilka språkliga verktyg du har använt för att kommunicera på ett effektivare sätt
  • Beskriv minst två situationer där du använde språkligt vektyg.
  • Beskriv minst två situationer där du använde aktivt lyssnande och/eller globalt lyssnande.
 2. Skriv ditt namn överst i dokumentet
 3. Spara filen i pdf-format enligt följande filnamnskonvention: Dialogseminariegrupp-LiUID-effektivkommunikation.pdf där du ersätter:
  • Dialogseminariegrupp med din egen grupp (e.g. G01, G02, G03, etc.)
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G08 ska döpa sin fil till: G08-sanst881-effektivkommunikation.pdf
 4. Lämna in pdf-filen i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR. Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite

Bedömning - Uppgift utvecklande feedback

Uppgiften:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

 

2.4. Skrivuppgift kommunikation

 • Skrivuppgiften är ditt inträde till det obligatoriska dialogseminariet om kommunikation.
 • För att kunna göra skrivuppgiften måste uppgifterna ovan göras
  • 2.1. Förberedelser kommunikation
  • 2.2. Uppgift utvecklande feedback

 

Genomförande - Skrivuppgift

 • Skriv en reflekterande text på 1-2 A4 sidor (500 - 1000 ord) om kommunikation.
 • Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du analyserar dina erfarenheter gällande kommunikation. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg. Steg 1-3 får utgöra max halva texten. 
 • Tips om att skriva en bra reflektionstext finns i "Om reflektionstexten till dialogseminariet"

Steg

Beskrivning

1. Beskrivning

 1. Hur gick det att ge konstruktiv kritik respektive positiv feedback?
 2. Hur gick det att använda språkliga verktyg och aktivt lyssnande för effektiv kommunikation?
 3. Beskriv en av situationerna ovan i detalj.
 4. Välj dessutom minst ett av följande och beskriv en verklig situation som du har varit med om:
  • Tänk tillbaka på någon gång du gav eller fick återkoppling och det inte gick bra och beskriv den.
  • Hur upplever du att kommunicera med andra människor i privat, studie och ev. arbetssammanhang?
  • I vilka sammanhang känner du dig allra bäst på att kommunicera?
  • Hur brukar du få din vilja igenom?

2. Känslor, tankar och reaktioner

 • Vad var dina känslor, tankar och reaktioner när du gav konstruktiv kritik och positiv feedback?
 • Vad tror du att mottagarens känslor, tankar och reaktioner var?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner ovan genom att svara på:

 • Vad var bra och vad var mindre bra med att använda upplevelsekuben och feedbacktrappan när du gav konstruktiv kritik?
 • Vad var bra och vad var mindre bra när du gav positiv feedback?
 • Vad var bra och vad var mindre bra när du lyssnade aktivt och använde språkliga verktyg?

4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1, 2 och 3 genom att identifiera olika perspektiv. Vad kan du lära dig av detta?

Hänvisa och referera gärna till material från förberedelse eller andra relevanta källor och använd ett lämpligt referenssystem (förslagsvis APA, Harvard, Oxford eller IEEE).

5. Generella slutsatser

Vilka slutsatser finns det i bredare perspektiv? Utgå ifrån minst två av följande frågor:

 • Hur hänger kommunikation och social kompetens ihop för en ingenjör? Varför anser du det?

 • Hur hänger kommunikation och ledarskap ihop i ingenjörsyrket? Varför anser du det?

 • Hur hänger kommunikation och framgång ihop i ingenjörsyrket? Varför anser du det?

Här ska du utveckla dina lärdomar och vara konkret.

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan du ta med sig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Svara genom att utgå ifrån någon eller flera av följande frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig?
 • Vad ska du göra annorlunda när du kommunicerar med andra t.ex. när du ger eller tar emot feedback, lyssnar på andra, etc.?
 • Vilka åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lårt dig?

Tips:

 • Skriv texten i god tid så du kan komma tillbaka till den efter någon dag, läsa och eventuellt ändra.
 • Se till att läsa texten högt innan du lämnar in den så den är felfri, utan stavfel och konstiga formuleringar.

Redovisning - Skrivuppgift kommunikation

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet
 • Filen ska sparas i pdf-format och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: dialogseminariegrupp-LiUID-Skrivuppgift-Kommunikation.pdf där ni ersätter:
  • dialogseminariegrupp med era egna grupper (e.g. G01, G05). Info om dialogseminariegrupperna finns under Studentgrupper-sidan.
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G03 ska döpa sin fil till: G03-sanst881-Skrivuppgift-Kommunikation.pdf
 • Lämna in skrivuppgiften i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR
 • Ange i Lisam under kommentarsfältet var de olika stegen i Gibbsmodellen finns i texten. Detta ska dock inte vara synligt i texten som visas under dialogseminariet.
 • Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdit


Bedömning - Skrivuppgift

Skrivuppgiften:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan:
  • texten är på 1-2 A4 (500 - 1000 ord) sidor
  • alla 6 stegen i Gibbs reflektionsmodellen inkluderade
  • steg 1-3 får utgöra max halva texten.
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

 

2.5. Dialogseminarium Kommunikation

Genomförande - Dialogseminarium

 • Dialogseminariet är obligatoriskt och kräver aktivt deltagande
 • Inför dialogseminariet ska Skrivuppgift - kommunikation genomföras och lämnas in i Lisam enligt instruktionen ovan. Notera att skrivuppgiften är inträdesbiljetten till dialogseminariet.
 • Information om vad som händer på seminariet, vad du gör om du inte kan delta och vad som krävs för att ett seminarium ska vara givande finns under Kursinformation.

Bedömning - Dialogseminarium

 1. Närvaro på dialogseminariet
 2. Aktiv deltagande på dialogseminariet

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-05-03