Göm menyn

TDDI83 Ingenjörsprofessionalism

Dialogseminariegrupper


  • Varje student ingår i en grupp s.k. dialogseminariegrupp som består av ca 8 studenter ifrån både Di och El programmet och leds av en mentor.
  • Kontaktuppgifter till mentorerna finns under Kontaktinfo-sidan.

  • Dialogseminariergrupperna finns i WebReg. Har du inte anmält dig till en grupp innan deadline i WebReg så saknar du en grupp och i så fall ta kontakt med Examinatorn omgående, ange i så fall vilken kurs det gäller och ditt program (Di eller El).

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-04-26