Göm menyn

TDDE49 Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik

Kontakta


Examinator

Olaf Hartig

Kursadministratör

Annelie Almquist

Övriga lärare

Patrick Lambrix
Shahrzad Khayatbashi
Ulf Kargén

Studierektor

Patrick Lambrix, e-post adit-sr@ida.liu.se


Sidansvarig: Olaf Hartig
Senast uppdaterad: 2021-03-12